De beurs voor Jagers met een passie voor Wild, Jacht & Natuur
15, 16 & 17-04-2016
Domaine
du Fourneau
Saint Michel
4. Fourneau Saint-Michel
BE-6870 Saint-Hubert


Copyright

Copyright © ANIMAGO bvba. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken?
Contacteer Els Vermoesen
Tel.: +32 (0) 53 72 99 95 | E-mail: els.vermoesen@animago.be.

Concept: ANIMAGO | www.animago.be
Foto´s: Guido Baeten, Sam De Backer, Rudi Debruyne, Luc Van Muylem, Guido Wentein, XINIT
 

Privacyverklaring

ANIMAGO registreert enkel uw gegevens om u op te hoogte te houden van haar activiteiten. De Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer verleent u het recht van inzage en correctie van uw gegevens. U hebt het recht om uw gegevens online te wijzigen of te schrappen. Er wordt gebruik gemaakt van cookies om u de volgende keer vlotter toegang te verlenen tot onze website. Indien u geen cookie wenst te ontvangen, dan kunt u uw webbrowser zo instellen dat deze optie automatisch wordt uitgeschakeld of dat u wordt gevraagd of u deze cookie wil opslaan, voor zover uw webbrowser dit toelaat. Verdere inlichtingen omtrent de privacy wetgeving kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.